Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL är ett opartiskt expertorgan och vi utför undersökningar, i första hand åt rättsväsendet (polis, åklagare och domstol).


  • Dna-analyser på spår, salivprover från personer och de olika dna-registren.


  • Handstilsjämförelser, dokument- och sedelundersökningar samt IT-undersökningar av data, mobiltelefoner, ljud, bild och foto.

  •  

  • Undersökningar av skospår, explosivämnen, glas, fiber, fingeravtryck, kulor, med mera.


  • Identifiering och analyser av narkotika, dopingpreparat, gifter samt alkohol.